top of page
16.jpg

教會主題:起來,我們走吧!

​目標:配合教會主題,促進團結,加強宣教行動。

 教會策略     教會六不原則

(一) 促進教會團結、齊心追求合一  1.不起會。2.不借貸。

(二) 加強肢體聯誼、教會成為一家  3.不作保。

(三) 尋找迷羊歸回,恢復靈命健壯  4.不與信徒興訟。

(四縱橫連結關懷、照顧軟弱肢體   5.不推銷(從事直銷)。

(五) 追求未來異象、完成上主託付  6.不辯論政治。

​2023/03/01更新

2022年事工計劃:

    (一)總會2022年~2023年主題“傳承上帝國.塑造新秩序”

    (二)台南中會主題:“跪下同心祈禱主.起立齊心傳福音”

    (三)南門教會主題:“起來,我們走吧!”

  經文:以弗所書四:11~16

    伊所賞賜的,有使徒,有先知,有傳福音的,有牧師及先生,
    為著欲互聖徒齊備來做差用的工,起造基督的身體,直到咱眾

    人佇信,以及識上帝的子來合一,到成一個完全的人,到得著

    基督的充滿來長成彼般,欲互咱無閣做囝仔,互逐樣教示的風

    搖泏漂流,中著人的詭計及瞞騙,致到互人差謬的法術;是站

    佇仁愛講話真實,互咱佇萬項漸漸大,到佇彼個做頭者,就是

    基督,對佇伊全身結合聯絡,就是對百節的相接應,照逐體該

    然的運動,致到身軀愈長大,佇仁愛家己起造。

       ●目標:配合教會主題,促進團結,加強宣教行動。

       ●策略:(一)發揮教會功能、彼此連結合而為一

               (二)醫治創傷挫折、齊心努力強壯教會

               (三)發揮個人恩賜、奉獻才能做主忠僕

               (四)促進信徒相通、建立交誼互為肢體

               (五)修繕完美空間、屋盡其用宣揚福音

 

2023年機構首長就任

2023/01/08

松年團契會長:姚敏惠執事;婦女團契會長:林麗純姐妹

水晶團契會長:吳永誠兄弟;社青團契會長:吳巧玲執事

學青團契會長:蔡約瑟兄弟;主日學校長:黃思思執事

​長青聖歌隊隊長:鄭淑惠姐妹;聯合聖歌隊隊長:徐瑞穗執事

IMG_3008.JPG
bottom of page